Aanmelden

Wil je lid worden van de Heerenveense Reddingsbrigade? Download dan het Aanmeldformulier en de Machtiging voor de automatische incasso en stuur het op naar de ledenadministratie:

t.a.v. Annerieke Epema - Rauwerda
Heerenveense Reddingsbrigade
Parkleane 34
8401NE Gorredijk

Inschrijf formulier

Machtiging automatische incasso

Contributie 2018/2019

Leden t/m 12 jaar € 10,50 per maand, 

12 jaar en ouder  €12,50 per maand.
Ondersteunende (niet zwemmende) leden betalen €15,- per jaar.

eenmalige inschrijfkosten € 7,50

toegangspasje borg € 5,-

Bij beeindiging lidmaatschap tegen inlevering van de pas € 5,- retour (geldt alleen voor nieuwe leden).